Przewodniczący Komitetu Copa, Gerd Sonnleitner, stwierdził, że należy niezwłocznie rozpocząć działania promocyjne w sektorze, aby pomóc w jego odbudowie w sezonie. Przewodniczący Komitetu Cogeca, Paolo Bruni, powiedział “Spółdzielnie rolne i producenci UE ponieśli olbrzymie straty w wyniku kryzysu e.coli. Straty wynosiły nawet 400 milionów euro tygodniowo w czasie szczytu kryzysu. W związku z tym Komitety Copa-Cogeca skierowały pismo do Prezydencji Rady Unii Europejskiej nawołując do 100 proc. pokrycia strat poniesionych przez rolników.

- Pakiet ratunkowy zaproponowany przez Komisję Europejską w wysokości 210 milionów Euro jest dobrym początkiem, nie wystarczy on jednak na pokrycie ogromnych strat poniesionych przez producentów. Zwłaszcza w związku z trudnościami strukturalnymi w marketingu brzoskwiń i nektaryn, które zostały spotęgowane ze względu na przesycenie rynku tymi owocami (brzoskwinie, nektaryny oraz melony). Dlatego też żądamy, aby ministrowie ds. rolnictwa UE wprowadzili drugi pakiet pomocy dla producentów, wraz z dodatkowym budżetem na jego sfinansowanie oraz aby jego okres obowiązywania został przedłużony do 31 lipca. Chcemy aby lista produktów objętych pomocą została poszerzona. Wszystkie warzywa i owoce, w przypadku których można udowodnić, że spadek ich cen był spowodowany kryzysem e. coli, powinny zostać objęte pomocą. Należy zwiększyć maksymalne dopłaty UE do brzoskwiń i nektaryn wycofanych z rynku o €30 za 100 kg. Trzeba stworzyć system działający wstecz, obejmujący okres od 26 maja 18 czerwca, aby producenci otrzymali odszkodowania za różnicę pomiędzy maksymalnymi dopłatami UE a ceną produktów dotkniętych przez kryzys - powiedział przewodniczący Bruni.

Przewodniczący grupy roboczej "Warzywa i owoce" Komitetów Copa-Cogeca, VanEs, powiedział “Należy jak najszybciej rozpocząć kampanię promocyjną warzyw i owoców, nie tylko w UE lecz także poza nią. Kampania ta powinna być w 100 proc. sfinansowana ze specjalnego budżetu UE. Kryzys e. coli, który dotknął producentów w najgorszym możliwym okresie nie jest jedynym problemem. Spożycie warzyw i owoców nie zwiększa się. Mimo wszystko, Komitety Copa-Cogeca cieszą się, że UE zwiększyła fundusze na promocję warzyw i owoców z 10 do 15 milionów euro rocznie na okres najbliższych trzech lat”.

Następnie Przewodniczący Sonnleitner przedstawił opinię Komitetów Copa-Cogeca na temat wpływu suszy na sektor hodowli UE. Tego samego dnia odbyła się debata na ten temat na posiedzeniu ministrów ds. rolnictwa UE. Przewodniczący Sonnleitner podkreślił "Oprócz

Podobał się artykuł? Podziel się!