Przewodniczący Komitetu Copa, Gerd Sonnleitner, stwierdził, że należy niezwłocznie rozpocząć działania promocyjne w sektorze, aby pomóc w jego odbudowie w sezonie. Przewodniczący Komitetu Cogeca, Paolo Bruni, powiedział “Spółdzielnie rolne i producenci UE ponieśli olbrzymie straty w wyniku kryzysu e.coli. Straty wynosiły nawet 400 milionów euro tygodniowo w czasie szczytu kryzysu. W związku z tym Komitety Copa-Cogeca skierowały pismo do Prezydencji Rady Unii Europejskiej nawołując do 100 proc. pokrycia strat poniesionych przez rolników.

- Pakiet ratunkowy zaproponowany przez Komisję Europejską w wysokości 210 milionów Euro jest dobrym początkiem, nie wystarczy on jednak na pokrycie ogromnych strat poniesionych przez producentów. Zwłaszcza w związku z trudnościami strukturalnymi w marketingu brzoskwiń i nektaryn, które zostały spotęgowane ze względu na przesycenie rynku tymi owocami (brzoskwinie, nektaryny oraz melony). Dlatego też żądamy, aby ministrowie ds. rolnictwa UE wprowadzili drugi pakiet pomocy dla producentów, wraz z dodatkowym budżetem na jego sfinansowanie oraz aby jego okres obowiązywania został przedłużony do 31 lipca. Chcemy aby lista produktów objętych pomocą została poszerzona. Wszystkie warzywa i owoce, w przypadku których można udowodnić, że spadek ich cen był spowodowany kryzysem e. coli, powinny zostać objęte pomocą. Należy zwiększyć maksymalne dopłaty UE do brzoskwiń i nektaryn wycofanych z rynku o €30 za 100 kg. Trzeba stworzyć system działający wstecz, obejmujący okres od 26 maja 18 czerwca, aby producenci otrzymali odszkodowania za różnicę pomiędzy maksymalnymi dopłatami UE a ceną produktów dotkniętych przez kryzys - powiedział przewodniczący Bruni.

Przewodniczący grupy roboczej "Warzywa i owoce" Komitetów Copa-Cogeca, VanEs, powiedział “Należy jak najszybciej rozpocząć kampanię promocyjną warzyw i owoców, nie tylko w UE lecz także poza nią. Kampania ta powinna być w 100 proc. sfinansowana ze specjalnego budżetu UE. Kryzys e. coli, który dotknął producentów w najgorszym możliwym okresie nie jest jedynym problemem. Spożycie warzyw i owoców nie zwiększa się. Mimo wszystko, Komitety Copa-Cogeca cieszą się, że UE zwiększyła fundusze na promocję warzyw i owoców z 10 do 15 milionów euro rocznie na okres najbliższych trzech lat”.

Następnie Przewodniczący Sonnleitner przedstawił opinię Komitetów Copa-Cogeca na temat wpływu suszy na sektor hodowli UE. Tego samego dnia odbyła się debata na ten temat na posiedzeniu ministrów ds. rolnictwa UE. Przewodniczący Sonnleitner podkreślił "Oprócz