PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

KE chce ograniczyć „piractwo biologiczne”

KE chce ograniczyć „piractwo biologiczne”

Komisja Europejska przedstawiła wniosek, którego celem jest zapewnienie pewnego dostępu do zasobów genetycznych spoza Unii.Wniosek – projekt rozporządzenia wdrażającego protokół z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów – został stworzony z myślą o ochronie praw państw oraz społeczności rdzennych i lokalnych pozwalających na wykorzystanie ich zasobów genetycznych i wiedzy, z jednoczesnym zapewnieniem europejskim naukowcom lepszego i pewniejszego dostępu do wysokiej jakości próbek zasobów genetycznych przy niskim koszcie i wysokiej pewności prawnej – informuje Komisja Europejska.

Zasoby genetyczne odgrywają coraz ważniejszą rolę w wielu sektorach gospodarki, w tym w hodowli roślin i zwierząt, produkcji kosmetyków i produktów farmaceutycznych. Wiele z tych zasobów pochodzi z kluczowych obszarów różnorodności biologicznej w krajach rozwijających się.

Brak jasnych zasad doprowadził niektóre państwa do przekonania, że ich prawa zostały zlekceważone przez zagranicznych naukowców. Sytuacja taka nosi nazwę „piractwa biologicznego”.

Propozycje mają na celu rozwianie tych obaw, a jednocześnie zwiększenie możliwości w zakresie badań, rozwoju i innowacji w dziedzinie produktów i usług związanych z naturą. Równe warunki dla wszystkich użytkowników zasobów genetycznych w UE powinny być szczególnie korzystne dla MŚP oraz finansowanych ze środków publicznych niekomercyjnych badań naukowych, a także powinny zwiększyć możliwości w zakresie współpracy międzynarodowej.

Proponowane rozporządzenie zobowiązałoby użytkowników do sprawdzenia, czy zasoby genetyczne i związana z nimi wiedza tradycyjna zostały pozyskane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi kraju pochodzenia, oraz czy korzyści są dzielone w sposób sprawiedliwy i równy. Użytkownicy byliby również zobowiązani do oświadczenia, że zachowują „należytą staranność” wymaganą rozporządzeniem (lub że będą ją zachowywać w przyszłości). Naruszenie przepisów rozporządzenia skutkowałoby sankcjami.

Rozporządzenie ma również pomóc naukowcom i przemysłowi w przestrzeganiu przepisów. Ważną rolę odegrają najlepsze praktyki sektorowe. Stowarzyszenia użytkowników będą mogły zwrócić się o formalne uznanie najlepszych praktyk w zakresie dostępu i podziału korzyści, w oparciu o istniejące kodeksy postępowania w sektorze akademickim i branżach przemysłowych.

W rozporządzeniu przewidziano ustanowienie unijnego rejestru „zaufanych” zbiorów, takich jak banki nasion czy ogrody botaniczne, zawierającego informacje o zbiorach dostarczających wyłącznie w pełni udokumentowane próbki zasobów genetycznych. Użytkownicy, którzy pozyskują materiał badawczy z zaufanego zbioru zostaliby uznani za przestrzegających w znacznej mierze wymogu należytej staranności. W celu lepszej koordynacji warunków dostępu w różnych państwach członkowskich zostałaby ustanowiona unijna platforma.
Proponowane środki zostaną teraz rozważone przez Parlament Europejski i Radę. Po uzgodnieniu tekstu stanie się on obowiązującym prawem UE.

Jedenasta konferencja stron Konwencji o różnorodności biologicznej, która odbywa się jeszcze w tym miesiącu w Hajdarabadzie, stanowi okazję do wyjaśnienia zamysłu wniosku ustawodawczego oraz do prowadzenia dalszej współpracy z międzynarodowymi partnerami, mając na względzie skuteczne wdrożenie protokołu z Nagoi.

Zasoby genetyczne są ważnym elementem działalności wielu sektorów przemysłu w UE. Przykładowo 26 proc. wszystkich nowych zatwierdzonych w ciągu ostatnich 30 lat leków to produkty naturalne lub pozyskane z produktów naturalnych.

Konwencja o różnorodności biologicznej, której stroną jest UE, zobowiązuje sygnatariuszy do ułatwienia dostępu do zasobów genetycznych do których mają suwerenne prawa oraz do sprawiedliwego i równego podziału wyników działalności badawczo-rozwojowej oraz korzyści wynikających z komercyjnego zastosowania tych zasobów.

Konwencja nie określa jednak szczegółowo, jak w praktyce należy stosować przepisy dotyczące dostępu do zasobów i podziału korzyści wynikających z ich wykorzystania, a kraje uprzemysłowione niechętnie przyjmowały środki w zakresie skutecznego podziału korzyści. Miało to wyraźny negatywny wpływ na światowe działania w zakresie konserwacji i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej. Jest to niekorzystna sytuacja, ponieważ kluczowe obszary różnorodności biologicznej mogą najwięcej zyskać w wyniku skutecznego działania ram prawnych w zakresie dostępu do zasobów i podziału korzyści.

Uzgodniony w październiku 2010 r. protokół z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów uzupełnił wiele z tych luk, zobowiązując sygnatariuszy do podjęcia kroków w celu zapewnienia stosowania na ich terytorium wyłącznie zasobów genetycznych i powiązanej wiedzy tradycyjnej pozyskanych w sposób legalny. Proponowane rozporządzenie ustanawia mechanizm pozwalający na praktyczne zastosowanie tego wymogu w Unii Europejskiej.

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (1)

 • kmieć 2012-10-10 19:11:33
  Jak w tym żarcie o żołnierzach radzieckim i polskim, którzy znaleźli skarb.
  Żołnierz radziecki: "To co, dzielimy się po bratersku"?
  Żołnierz polski: "Nie, nie! Dzielimy się po równo!"
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.167.216.239
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!