System EID stosowany jest już w wielu krajach, głównie dla potrzeb zarządzania gospodarstwem. Jak podaje Komisja Europejska, wprowadzenie go na szerszą skalę wzmocni obecny system identyfikacji bydła oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, np. wołowiny. Ma również przynieść korzyści rolnikom ze względu na uproszczenie obecnych procedur administracyjnych. Pomimo dobrowolnego charakteru wniosku Komisji,  zezwala on Państwom Członkowskim na wprowadzenie obowiązkowego systemu na poziomie krajowym.

Wniosek zawiera także zmiany w stosunku do etykietowania poprzez uchylenie obowiązujących przepisów dobrowolnego znakowania wołowiny.

To jest kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego w Unii Europejskiej. Realizacja tego projektu umożliwi rejestrację przemieszczania zwierząt w centralnej bazie danych. Oznaczać to będzie lepszą i szybszą identyfikację zakażonych zwierząt, czy skażonej żywności, co pozwoli nam szybko reagować i zapobiegać w przyszłości potencjalnemu zagrożeniu dla łańcucha żywnościowego – powiedział komisarz UE ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli. Podobał się artykuł? Podziel się!