Komisja opublikowała raport, w którym oceniła czy wprowadzone od 2009 r. uregulowania prawne dla upraw ekologicznych (rozporządzenie WE/834/2007) w wystarczającym stopniu chronią żywność ekologiczną przed przypadkowym zanieczyszczeniem GMO.

W opinii KE, przepisy dopuszczają możliwość 0,9 proc. zanieczyszczeń GMO w produktach ekologicznych a współistnienie upraw ekologicznych oraz GMO nie stwarza problemów.

Wg Komisji, raport powinien skłonić uczestników rynku oraz prawodawców do debaty, co pozwoliłoby w późniejszym czasie wypracować kolejne propozycje i działania. W tej chwili na zmiany prawne jest jeszcze za wcześnie. Jako najważniejsze obszary, w których należy poprawić prawodawstwo, Komisja wskazała uproszczenia ram prawnych oraz kwestię współistnienia z roślinami GMO.

KE ponagla kraje członkowskie do stosowania prawodawstwa ekologicznego w całej Unii. Poszerza również listę krajów trzecich, z którymi podpisuje umowy dotyczące produktów ekologicznych. Obecnie na liście znajduje się 11 krajów.

W 2005 r., w całej Unii produkcja ekologiczna prowadzona była na areale 6,5 mln ha. Do 2009 r., areał ten powiększył się o 33 proc., do 8,6 mln ha, a rynek europejski razem z amerykańskim stanowił 95 proc. światowej sprzedaży ekoproduktów.

Podobał się artykuł? Podziel się!