Dwa spośród tych wniosków ustanowią zakaz klonowania zwierząt gospodarskich takich jak: bydło, świnie, owce, kozy i koniowate; w UE oraz zakaz importu takich klonowanych zwierząt.

Zabroniony będzie także obrót żywnością uzyskaną z klonowanych zwierząt. Wnioski Komisji mają uregulować kwestię ochrony dobrostanu zwierząt i inne problemy etyczne związane z klonowaniem.

Projekt przepisów dotyczących nowej żywności zastąpi obowiązujące rozporządzenie w sprawie nowej żywności. Zmiany te mają poprawić dostęp nowej i innowacyjnej żywności do rynku UE, utrzymując nadal wysoki poziom ochrony zdrowia.

Tonio Borg, unijny komisarz odpowiedzialny za zdrowie, powiedział - Dzisiejsze propozycje dotyczące klonowania zwierząt stanowią odpowiedź na obawy dotyczące dobrostanu zwierząt i odnoszą się do sposobu, w jaki konsumenci postrzegają żywność uzyskaną z klonowanych zwierząt. W przepisach tych proponuje się realistyczne i wykonalne rozwiązania. Zmiana regulacji dotyczących nowej żywności usprawni obecny system. Dzięki temu konsumenci będą mieli szerszy wybór żywności, a europejski przemysł spożywczy zyska korzystniejsze warunki działalności.

Główne zasady dotyczące klonowania obejmują następujące wytyczne:  zwierzęta nie będą klonowane w Unii do potrzeb rolnictwa oraz nie będzie importu klonowanych zwierząt, dopóki istnieją wątpliwości co do dobrostanu zwierząt.

Pierwsza z projektowanych dyrektyw przewiduje tymczasowy zakaz klonowania zwierząt gospodarskich oraz wprowadzania do obrotu żywych klonowanych zwierząt i sklonowanych zarodków.

Za sprawą drugiej dyrektywy żywność pozyskiwana z klonowanych zwierząt, np. mięso lub mleko, nie będzie wprowadzana do obrotu w UE.

Nie będzie jednak zabronione klonowanie do takich celów, jak badania naukowe, zachowanie rzadkich ras lub zagrożonych gatunków, czy też do produkcji produktów leczniczych i wyrobów medycznych przy użyciu zwierząt, o ile będzie można uzasadnić zastosowanie takiej techniki.

Na gruncie projektowanego rozporządzenia nowa żywność zostanie poddana uproszczonej, bardziej przejrzystej i usprawnionej procedurze wydawania zezwoleń, scentralizowanej na poziomie UE. Dzięki temu bezpieczna, innowacyjna żywność będzie mogła szybciej trafiać na unijny rynek.

Przez nową żywność rozumie się, ogólnie rzecz biorąc, żywność, której nie spożywano w UE w istotnym stopniu przed majem 1997 r., tj. przed wejściem w życie obowiązującego rozporządzenia.