Według deklaracji litewskich władz weterynaryjnych nie przemieszczano zwierząt z tego gospodarstwa do żadnego z państw członkowskich UE.

Litewskie władze weterynaryjne zadeklarowały, iż wprowadziły środki zgodnie z dyrektywą Rady 2001/89/WE w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń, w tym wstrzymały przemieszczenia świń na całym terytorium Litwy, wprowadziły badania kliniczne i laboratoryjne oraz nadzór w fermach trzody chlewnej na terenie całego kraju oraz poleciły pobieranie próbek do badań od upolowanych lub martwo znalezionych dzików. W dniu wczorajszym w zakażonym gospodarstwie rozpoczęto wybijanie zwierząt.

Ostatni przypadek klasycznego pomoru świń na terytorium Polski został odnotowany w 1994 roku. Choroba ta stanowi zagrożenie wyłącznie dla świń domowych, świń dzikich oraz dzików. Nie przenosi się ona na ludzi oraz inne gatunki zwierząt.

W związku z powyższą sytuacją, Główny Lekarz Weterynarii polecił tymczasowe wstrzymanie wywozu świń na terytorium Litwy do odwołania, a także kontrolę pojazdów przewożących trzodę chlewną w zakresie dokumentów świadczących o przeprowadzanej dezynfekcji oraz wzmożony nadzór i przeprowadzanie każdorazowo kontroli ewentualnych transportów żywych świń oraz świeżego mięsa wieprzowego przywożonych do Polski z terytorium Litwy w celu zabezpieczenia kraju przed przeniknięciem ww. choroby zakaźnej.


Jednocześnie powiadomiono Straż Graniczną, Policję oraz Służbę Celną o konieczności przekazywania informacji na temat zatrzymanych transportów oraz wszelkich nieprawidłowości do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Podobał się artykuł? Podziel się!