Jak najlepiej dostosować rolnictwo krajów europejskich do prognozowanych zmian klimatu? To temat jednego z unijnych programów ADAGIO, który realizowany jest od początku 2007 r. do czerwca 2009 roku. Nie pozwoli on na pełne rozwiązanie problemów, jakie mogą pojawić się w rolnictwie w związku ze zmianami klimatycznymi, ale z pewnością uporządkuje wiedzę na ten temat i przybliży ją rolnikom, wskazując jednocześnie kierunki działań zmniejszających skutki nadchodzących zmian.

Cztery etapy

Program ADAGIO podzielono na cztery etapy. W pierwszym nawiązano kontakty z ekspertami z dziedziny rolnictwa, ochrony i uprawy roślin, nawodnienia, systemu rolniczego wspomagania decyzji, a także z potencjalnymi odbiorcami programu – rolnikami indywidualnymi, organizacjami doradztwa rolniczego i grupami producenckimi. W efekcie powstała krajowa sieć kontaktów, opracowano szczegóły dalszych działań i przede wszystkim zwrócono uwagę środowisk naukowych, decydentów i rolników na znaczenie zmian klimatycznych w rolnictwie.

Drugi etap ADAGIO jest realizowany na poziomie krajowym i regionalnym przez utworzone w tym celu grupy robocze. Głównym zadaniem jest wymiana wyników badań przeprowadzonych przez ekspertów oraz doświadczeń i obserwacji „odbiorców”. W tym celu organizowane są konferencje krajowych partnerów ADAGIO. Porusza się na nich następujące zagadnienia: h prognozy zmian klimatu, ekstremalne warunki hydrometeorologiczne – bardzo wysokie lub niskie h obserwowane lokalne zmiany warunków meteorologicznych h potencjalne zagrożenia w rolnictwie związane ze zmianami klimatycznymi w Polsce h długofalowa polityka instytucji samorządowych w rolnictwie w aspekcie zmian klimatycznych, relacje z polityką państwa h metody praktycznego wdrażania zaleceń wynikających z badań naukowych h klimatyczne ryzyko uprawy roślin w Polsce h wpływ warunków pogodowych na produkcję roślinną w kraju h obserwowane zagrożenia w rolnictwie związane ze zmianami klimatycznymi – przegląd badań IUNG-PIB h zagrożenia dla produkcji sadowniczej w Polsce związane ze zmianami warunków klimatycznych h susze w Polsce – częstotliwość, skutki, sposoby przeciwdziałania h znaczenie gospodarcze agrofagów roślin rolniczych h obserwowane zmiany cyklu rozwojowego mszyc na skutek zmian klimatu i wynikające z tego zagrożenia h straty i koszty odszkodowań w rolnictwie wynikające z wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych w obecnych warunkach, rozwój i długofalowa polityka ubezpieczeń w rolnictwie h hodowla odmian roślin rolniczych tolerancyjnych na niekorzystne warunki klimatyczne h opracowanie podstaw adaptacji gospodarstw rolniczych do oczekiwanych zmian klimatycznych.