Zdaniem zarządu KRIR ciężar dostosowań rolnictwa do zmieniających warunków klimatycznych wynika z konieczności zabezpieczenia potrzeb ogólnospołecznych, a rolą polityki wspólnotowej jest stworzenie takich warunków, aby obecna produkcja europejska mogła być kontynuowana na podobną skalę.

Jak podkreśla Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych zmniejszenie jej spowodować może bowiem automatyczne zwiększenie produkcji rolnej w krajach trzecich, gdzie nie obowiązują tak restrykcyjne standardy środowiskowe. Dlatego też ograniczenie takie miałoby także daleko idące konsekwencje społeczne i ekonomiczne.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!