- Należy polepszyć system edukacji i szkoleń, a także dostęp do zorganizowanej opieki nad dziećmi. Można tego dokonać dzięki Wspólnej Polityce Rolnej. Należy również dokonać przeglądu obowiązujących strategii ubezpieczeń społecznych dla kobiet pracujących w rolnictwie (rolniczek, pracownic rolnych, pracownic sezonowych itp.) z naciskiem na sytuację poszczególnych krajów w zakresie praw własności i przepisów podatkowych - powiedział Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca.


Jak informuje organizacja kobiety reprezentują ponad 35 proc. siły roboczej w rolnictwie UE. W ciągu ostatnich lat stały się one bardziej przedsiębiorcze i cieszą się większym prestiżem. To wzmacnia ich pozycję w ujęciu społecznym i ekonomicznym, a także pozwala uczynić z rolnictwa sektor bardziej dynamiczny i innowacyjny. Istnieje jednak wiele aspektów, które wymagają poprawy, ponieważ w dalszym ciągu 43 proc. nieopłacanych pracowników w rolnictwie to kobiety, przy czym 26 proc. z nich to właścicielki gospodarstw.

- Decydenci muszą więc zagwarantować, że praca rolniczek zostanie odpowiednio oceniona i doceniona zarówno ze społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Należy zaprzestać postrzegania pracy tych kobiet jako wolontariatu, co nadal ma miejsce w niektórych państwach członkowskich. Bez ubezpieczeń społecznych kobiety pozostaną niewidoczne, szczególnie te, które nie są właścicielkami gospodarstw - podała Copa-Cogeca.

Aby docenić wkład kobiet na rzecz obszarów wiejskich, Copa co dwa lata przyznaje „Nagrodę za innowację dla rolniczek". Jej celem jest zwrócenie uwagi na dziedziny, w których kobiety wykazały się innowacyjnością, a także podkreślenie działalności kobiet w rolnictwie i związane z nią korzyści. Ponadto ma ona promować dalsze stosowanie innowacyjnych i konkurencyjnych praktyk.

Podobał się artykuł? Podziel się!