Komisja podkreśla w nim, że powierzchnia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych na całym świecie wzrasta. Jednak w Unii Europejskiej stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich upraw (100 tyś hektarów w całej UE), gdzie z powierzchnią 78 000 ha przodują Hiszpanie.

W Polsce też uprawia się 3 000 ha, jednak biorąc pod uwagę dane z 2007 roku, kiedy z oficjalnych źródeł powierzchnia wynosiła niespełna ponad 300 ha wzrost ten jest znaczny. Oznacza to nic innego jak to, że zainteresowanie uprawą roślin transgenicznych wzrasta i jeśli tylko zostaną opracowane przepisy prawa dotyczące koegzystencji rolnicy jeszcze chętniej będą chcieli skorzystać z tego typu upraw.

Sprawozdanie Komisji Europejskiej zawiera podsumowanie prac w zakresie współistnienia trzech rodzajów produkcji rolniczej. Spośród wniosków wyróżnić można kilka najważniejszych:

·         uprawy genetycznie zmodyfikowane nie zaszkodziły w żaden dający się udowodnić sposób produkcji upraw genetycznie niezmodyfikowanych (czyli konwencjonalnych oraz organicznych),

·         nastąpił postęp w zakresie opracowania zasad koegzystencji w krajach członkowskich,

·         przepisy o koegzystencji mogą różnić się od siebie, jednak dotychczas nie sprawiało to żadnych problemów pomiędzy państwami sąsiadującymi.

Komisja Europejska podkreśliła znaczenie, jakie mają odpowiednio opracowane zasady koegzystencji dla rolników. Tam gdzie zachowanie zasad współistnienia z uwagi na panujące warunki może okazać się utrudnione wszelkie decyzje w tej kwestii pozostawić należy rolnikom z danego regionu. Komisja wyraźnie podkreśliła „działania takie powinny być podejmowane w oparciu o dobrowolne decyzje rolników na danym obszarze, na których uprawia się tylko odmiany roślin zmodyfikowanych genetycznie albo tylko odmiany roślin niezmodyfikowanych genetycznie”.

W celu udzielenia krajom członkowskim odpowiednich wskazówek w zakresie opracowania zasad koegzystencji powołano w strukturach wspólnoty specjalne Europejskie Biuro ds. Współistnienia Upraw, które za zadanie otrzymało opracowanie konkretnych propozycji.