- Po potwierdzeniu 2 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików na Litwie w piątek 24 stycznia, Komisja Europejska bezzwłocznie podjęła środki ochronne w celu regionalizacji zakażonego obszaru. Na podstawie tej decyzji władze litewskie natychmiast zastosowały wszystkie ograniczenia wymagane przez prawodawstwo unijne - czytamy w oświadczeniu.

Jak poinformował Tonio Borg, Komisja wydelegowała zespół ekspertów weterynaryjnych, którzy będą pomagać i doradzać władzom Litwy. Do zespołu dołączyli również rosyjscy i białoruscy specjaliści, eksperci Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.

Dodał, że Komisja w ciągu ostatnich pozostawała w stałym kontakcie z władzami rosyjskimi odnośnie zastosowania procedur „regionalizacji" zgodnie z zasadami WTO/SPS i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.

„W tym kontekście Komisja zaproponowała, aby tymczasowo wyłączyć zainfekowany obszar UE z certyfikacji eksportu żywych świń oraz wieprzowiny do Rosji, ale Rosja nie jest gotowa do przyjęcia tej propozycji.

Chciałbym podkreślić , że działania podjęte przez UE odpowiadają standardom międzynarodowym. Wzywam ponownie władze rosyjskie, aby wzięły pod uwagę wszystkie przedstawione dowody, łącznie z wynikami kontroli na miejscu. Dzisiaj zostanie ponownie przesłany wniosek w sprawie regionalizacji.

Bardzo żałuję , że nasi rosyjscy partnerzy skutecznie blokują eksport, nawet z państw członkowskich UE, których incydent nie dotyczy. Komisja przypomina, że w związku z przedstawionymi dowodami, taki zakaz jest nieproporcjonalny.

Zamierzam spotkać się z władzami Rosji jak najszybciej, aby uzgodnić rozsądne rozwiązanie tego problemu". - podsumował komisarz.

Podobał się artykuł? Podziel się!