Corocznie ogłaszany konkurs CAP Communication Awards skierowany jest do autorów działań w zakresie zagadnień komunikacyjnych o WPR lub kampanii w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, chcących zaprezentować swoje prace międzynarodowej publiczności.

Ze zgłoszonych z całej Europy 146 wniosków, Komisja Europejska wybrała najlepsze jej zdaniem projekty. Jury wyłoniło w sumie 9 finalistów po trzech kandydatów w następujących kategoriach:

1. Kampania skierowana do osób ściśle związanych z WPR,
2. Kampania, w której zastosowane narzędzia, działania i kanały komunikacyjne w innowacyjny sposób przeciągnęły uwagę odbiorców,
3. Kampania skierowana do ogółu społeczeństwa, zawierająca istotne dla nich informacje.

Żaden z 11 zgłoszonych polskich projektów, w tym roku nie znalazł się w ścisłym finale.

Podczas międzynarodowej gali CAP Communication Awards, która miała miejsce 29 stycznia 2015 w Brukseli zaproszeni na ceremonie goście oddawali głosy na najlepsze ich zdaniem projekty lub kampanie promocyjne.

W pierwszej kategorii najlepszym okazał się projekt z Austrii opracowany przez Federalne Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o nazwie Liveable. The new Rural Develpment 2020 programme. Ogólnokrajowa kampania medialna skierowana była do szerokiej grupy odbiorców. W tym też celu wykorzystano klasyczne media, media internetowe, a także portale społecznościowe.

Stworzono również stronę internetową z jasnymi i szczegółowych informacjami dotyczącymi WPR. Trzonem całej tej kampanii byli autentyczni ludzie, głównie rolnicy, którzy przedstawiali różnorodne zagadnienia z zakresu WPR. Ponadto zorganizowano 5 tematycznych imprez w całej Austrii, na których przedstawiano informacje na temat programu rozwoju obszarów wiejskich. Spotkania te były także dobrą okazją do dyskusji, z możliwością zadawania pytań przez zainteresowane strony.

Edukacyjna gra komputerowa o nazwie "The Future of Farming" okazała się najbardziej innowacyjnym projektem, zdobywając pierwszą nagrodę w drugiej kategorii konkursu. Pomysł został opracowany przez Duńską Radę Ekologiczną, wspólnie z naukowcami z dwóch uniwersytetów. Projekt ten skierowany jest przede wszystkim do młodych ludzi (głównie uczniów szkół rolniczych i studentów) zainteresowanych rolnictwem i WPR oraz zaangażowanych w działania UE.