Celem konsultacji jest zapoznanie się z opiniami zainteresowanych stron odnośnie różnych aspektów klonowania zwierząt, takich jak stosowanie technik klonowania, użycie klonów oraz ich materiału rozrodczego (nasienia, zarodków) na cele hodowlane, czy też użycie potomstwa, czy dalszych potomków klonowanych zwierząt  w celu wyprodukowania żywności.

Konsultacje te nie dotyczą stosowania technik klonowania w innych celach, np. badawczych, produkcji farmaceutyków, lub też ochrony zagrożonych gatunków, czy ras.

Ankieta otwarta będzie do 3 września br. W 2013 Komisja przedstawi propozycje legislacyjne dotyczące klonowania zwierząt w celu produkcji żywności.

Na podstawie rozporządzenia o nowej żywności (Novel Food Regulation) od 1997 roku żywność z klonowanych zwierząt podlega autoryzacji przed wprowadzeniem jej na rynek europejski. Autoryzacja nie dotyczy żywności z potomstwa klonowanych zwierząt, która z punku widzenia bezpieczeństwa żywnościowego, nie różni się niczym od konwencjonalnej. Obecne regulacje dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt odnoszą się także klonowanych osobników, jak też importowanego materiału rozrodczego, np. nasienia, zarodków, czy komórek jajowych.

W 2010 roku Komisja Europejska zaproponowała tymczasowe zawieszenie użycia technik klonowania w UE do reprodukcji wszystkich zwierząt, które używane są do produkcji żywności, zawieszenie użycia klonów tych zwierząt, a także importu klonowanych zwierząt i handlu na terenie UE żywnością takiego pochodzenia. Zaproponowała także ustanowienie systemu umożliwiającego identyfikację importowanego nasienia oraz embrionów, co pozwoliłoby na stworzenie banków danych na temat potomstwa klonowanych zwierząt w UE.

Kwestionariusz dostępny jest na stronie KE.
Podobał się artykuł? Podziel się!