Odbyliśmy wiele batalii uzgadniając ostateczną wersję dokumentu.  – powiedział przed głosowaniem James Nicholson. – To było trudne zadanie, ale mamy zaskakująco mało poprawek kompromisowych – komentował. – Kompromisy dają podstawę do ustanowienia wspólnego stanowiska Komisji w sprawie reformy sektora mlecznego – dodał Nicholson.

Zgodnie z nowymi regulacjami, w celu zmniejszenia różnicy w sile przetargowej pomiędzy producentami mleka i mleczarniami, rolnicy powinni mieć możliwość dołączania do organizacji producenckich, które będą mogły negocjować dostawy surowego mleka i zapewnić, że producenci otrzymają bardziej sprawiedliwe zapłaty, pokrywające rosnące koszty produkcji.

W celu uniknięcia tworzenia karteli, ilość surowego mleka, która może być negocjowana w każdym państwie członkowskim nie może przekroczyć 40 proc. całkowitej produkcji krajowej (to 7 proc. więcej, niż było w projekcie rozporządzenia KE z grudnia 2010) oraz 3,5 proc. całkowitej produkcji Unii Europejskiej. W projekcie sprawozdania z lutego br. Nicholson proponował, aby zbiorowa siła przetargowa organizacji producentów była ograniczona do 20 proc. całkowitej produkcji krajowej.

Aby zapobiec poważnemu zakłóceniu konkurencji, nawet jeżeli nie został przekroczony próg 3,5 proc. lub 20 proc., krajowy organ ds. konkurencji  może podjąć decyzje o niedopuszczeniu do prowadzenia negocjacji  lub żądać renegocjacji przez daną organizację producentów.

Co więcej, zgodnie z nowymi regulacjami, każda dostawa surowego mleka od producenta do dostawcy będzie musiała być objęta pisemnym kontraktem. Jeśli dostawy są realizowane przez jeden lub więcej podmiotów skupujących, poszczególne państwa członkowskie zdecydują, który etap będzie wymagał takiego kontraktu. Kontrakty będą musiały być zawierane przed otrzymaniem dostawy mleka, a cena będzie ustalana na co najmniej rok wcześniej. Obecnie często ceny te ustalane są już po dostarczeniu mleka, bazując na dochodach osiągniętych przez mleczarnie.

Za przyjęciem raportu Nicholsona opowiedziało się 34 członków komisji, przeciw było 3. Głosowanie plenarne nad dokumentem odbędzie się najwcześniej w październiku br. Podobał się artykuł? Podziel się!