- To będzie dla nas decydujący rok. Naszym celem jest, by litewscy rolnicy przestali pozostawać w tyle w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Opracowywane zmiany dofinansowania sektora rolniczego po 2014 roku nie przyniosą naszemu regionowi ani rozwoju, ani konkurencyjnych warunków handlowych. Ponieważ koszty produkcji się zwiększą, nie będziemy mogli konkurować na rynku europejskim. Dlatego też, naszym celem na 2012 rok jest dążenie do tego, by w wielu kwestiach UE wydała bardziej korzystne decyzje - twierdzi Vladas Bagavičius, prezes zarządu Agrowill Group.

Według prezesa Agrowill Group, litewscy rolnicy powinni otrzymywać subsydia sięgające przynajmniej średniej krajów europejskich, tj. na 1 hektar użytków rolnych powinno być przeznaczone 898 LTL, tj. 1121.24 PLN, a nie, jak jest przewidziane - 614 LTL, czyli 766.64 PLN.

Ponadto, Litwini będą się starać odwieść Komisję Europejską od pomysłu ograniczenia wypłat należących się większym gospodarstwom. Zmiany niekorzystnie wpłynęłyby na możliwości konkurowania z większymi graczami rynku europejskiego i ograniczyłyby produkcję tańszych towarów rolnych. Mniejsza wydajność małych gospodarstw przełoży się na większe koszty produkcji, co skutkowałoby wzrostem cen artykułów spożywczych.

- Ważne jest, by po 2014 roku możliwości modernizacyjne gospodarstw rolnych pozostały te same, gdyż i tak pod względem sprzętu technicznego oraz innych kryteriów, Litwa pozostaje jeszcze daleko w tyle za europejskimi rolnikami, nawet tymi zza sąsiednich granic. Kwoty przeznaczone na modernizację gospodarstw rolnych nie powinny być mniejsze niż dotychczas - powiedział V.Bagavičius.

Prezes Agrowill Group uważa, że równie istotne są przyjmowane na Litwie decyzje w sprawie polityki rolnej. Jako przykład V.Bagavičius podał podatek za ziemię o przeznaczeniu rolniczym. Agrowill Group zgadza się ze stanowiskiem Litewskiego Związku Spółek Rolniczych, że podatek powinien być obliczany nie na podstawie rynkowej ceny ziemi, lecz według jej wydajności, tj. według realnych możliwości hodowlanych na posiadanej ziemi.

Duże znaczenie dla sytuacji finansowej rolników będzie miała także decyzja Sejmu w sprawie zwolnienia spółek rolniczych od płacenia podatku za energię elektryczną. Polityka zamrożenia podatków na dłuższy czas powinna pomóc rolnikom w utrzymaniu swych dochodów i bardziej stabilnego rozwoju działalności w ciągu najbliższych kilku lat.

Podobał się artykuł? Podziel się!