To dla mnie ogromny zaszczyt i niezwykła przyjemność móc zaprezentować program prac prezydencji w dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa na najbliższe 6 miesięcy. Tematyka rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa to dla polskiej prezydencji sprawy o ogromnym znaczeniu i wpisane zostały one w priorytet ogólny Bezpieczna Europa – żywność, energia, obronność. W ramach tego obszaru chcemy podkreślić podstawowe znaczenie kwestii bezpieczeństwa żywności dla obywateli UE oraz szczególne funkcje, jakie ma do spełnienia zreformowana Wspólna Polityka Rolna – powiedział minister Sawicki.

Na posiedzeniu Rady KE zaprezentowała Zieloną Księgę w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych, która rozpocznie debatę na temat zmiany kształtu tej polityki. Dla prezydencji jest to niezwykle istotna kwestia, gdyż promocja europejskich artykułów rolno-żywnościowych, na rynkach UE i poza nimi, jest bardzo ważna dla zapewnienia konkurencyjności europejskiego rolnictwa. Kwestie związane z promocją artykułów rolno-żywnościowych będą także tematem rozmów podczas wrześniowego nieformalnego spotkania ministrów rolnictwa UE we Wrocławiu.

Rada wysłuchała także przedstawionych przez KE wniosków grupy refleksyjnej ds. wołowiny. Podobał się artykuł? Podziel się!