Głównym tematem rozmowy były propozycje Komisji Europejskiej w zakresie reformy WPR po 2013 r. W propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej WPR po 2013 roku mówi się o  przyznaniu młodym rolnikom przez 5 lat wyższych o 25 proc. płatności bezpośrednich. Byłyby one umieszczone w pierwszym filarze (nie tak jak teraz – w drugim), państwo mogłoby przeznaczyć na nie do 2 proc. finansowej koperty krajowej.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, Joris Baecke podkreślił, że młodzi rolnicy są zadowoleni z propozycji zwiększenia płatności bezpośrednich dla tej grupy producentów. Chciałby jednak, aby zapis dotyczący wsparcia młodych rolników oznaczał poziom 2 proc. koperty krajowej w całej UE i nie dawał państwom członkowskim możliwości zmniejszania tej kwoty (obecny zapis mówi „do 2 proc.”).

Minister Sawicki zwrócił uwagę na to, że młodzi rolnicy powinni mieć ambitne propozycje dotyczące kształtu przyszłej WPR. To oni w przyszłości będą z tej polityki najwięcej korzystać. Co do proponowanego wsparcia w ramach I filaru, polegającego na przeznaczeniu 2 proc. koperty krajowej na płatności bezpośrednie dla młodych rolników, minister Sawicki zauważył, że w Polsce nie będzie to duże wsparcie. – W naszym kraju mamy do czynienia z dużą grupą młodych rolników, a koperta na płatności nie jest duża, w porównaniu do innych krajów, np. Holandii – mówił Marek Sawicki. Minister zachęcał przedstawicieli młodych rolników do wypracowania takiej WPR po 2013 r., która będzie służyła rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich we wszystkich państwach członkowskich.

W swoich wcześniejszych propozycjach WPR po 2013 roku Europejska Rada Młodych Rolników widziała wsparcie dla młodych raczej w drugim filarze. W stanowisku z 2008 roku czytamy: „CEJA apeluje o obligatoryjną pomoc dla młodych rolników poprzez wsparcie finansowe na podjęcie działalności rolniczej w drugim filarze Wspólnej Polityki Rolnej, któremu towarzyszyć będzie jasna krajowa polityka w krajach członkowskich.”

Podobał się artykuł? Podziel się!