Jak informuje MRiRW w części rolnej posiedzenia ministrowie podsumowali postęp prac w zakresie reformy WPR za prezydencji cypryjskiej. Minister Kalemba, stwierdził, że propozycje dotyczące płatności bezpośrednich należy uprościć, zwłaszcza jeśli dotyczą one „zazielenienia dopłat".

W zakresie rozwoju obszarów wiejskich Polska i wiele innych państw nie może zaakceptować proponowanej delimitacji obszarów o utrudnieniach naturalnych. Zdaniem ministra trzeba zapewnić stabilizację na rynkach rolnych.

Polska nadal uważa za otwartą do dyskusji kwestię utrzymania kwotowania na rynku mleka i cukru.

- Decyzja o zniesieniu kwot mlecznych powinna zostać ponownie przeanalizowana a Komisja powinna przedstawić w najbliższym czasie raport wskazujący na skutki zniesienia kwot mlecznych po 2015r. Polska uważa, że istnieje potrzeba wypracowania mechanizmów zapewniających stabilizację i opłacalność produkcji mleczarskiej. Ponadto należy wypracować mechanizmy gwarantujące utrzymanie produkcji mleczarskiej w regionach o trudniejszych warunkach dla prowadzenia tej produkcji - podaje ministerstwo.

Jak informuje MRiRW kwestia bieżącej sytuacji na rynku mleka w Polsce była także omawiana podczas rozmów bilateralnych z komisarzem ds. rolnych Dacinem Ciolosem. O spotkanie to poprosiła strona polska. Komisarz wskazał na potrzebę indywidualnego podejścia do realizacji kwot mlecznych w Polsce, gdyż proponowane przez stronę polską rozwiązania są bardzo długotrwałe i związane ze zmianą przepisów prawnych.

Z inicjatywy Szwecji minister Stanisław Kalemba rozmawiał z ministrem rolnictwa Szwecji Eskilem Erlandssonem. Omawiano kwestie finansowania wsparcia dla zarządzania lasami w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich. Minister Kalemba zgodził się z propozycją Szwecji, że nie są uzasadnione propozycje nakładające na beneficjentów pomocy dalsze wymagania biurokratyczne np. sporządzanie planów zarządzania lasami prywatnymi - podaje MRiRW.

Podobał się artykuł? Podziel się!