Produkcja kwotowa cukru została oszacowana na 13,79 mln t, natomiast pozakwotowa - 3,645 mln t. W sumie daje to 17,435 mln t. W sezonie 2010/11 produkcja kwotowa wyniosła 13,313 mln t, z czego 526 tys. t stanowiła produkcja pozakwotowa, dopuszczona do obrotu na rynku wspólnotowym przez wzgląd na problemy zaopatrzeniowe. Produkcja pozakwotowa w sezonie 2011/12 została oszacowana na 3,645 mln t - w ubiegłym sezonie było to tylko 2,333 mln t. Prognozowany import będzie na poziomie 3,275 mln t (mniej o 200 tys. t), z czego 525 tys. t będzie w towarach przetworzonych.

Konsumpcja cukru i izoglukozy została oszacowana na 16,6 mln t, natomiast na cele pozaspożywcze zostanie zużyte prawie 2 mln t, czyli więcej niż w poprzednim sezonie.

Z zaprezentowanego przez KE bilansu cukru i izoglukozy można wnioskować, że obecne problemy powtórzą się w przyszłym sezonie. W sytuacji dość stabilnej konsumpcji oraz ponownej, dużej nadprodukcji, sensowność obecnych kwot produkcyjnych pozostaje pod znakiem zapytania. Obecne kwoty produkcyjne znajdują się poniżej poziomu konsumpcji o ok. 3 mln t.

W sezonie 2011/12 rosnąca produkcja cukru na świecie spowoduje spadek jego cen na giełdach, co ułatwi import. Łatwy dostęp do taniego cukru może załagodzić problemy zaopatrzeniowe unijnego rynku. Nadprodukcja cukru w UE w dalszym ciągu pozostanie nierozwiązanym problemem, który będzie wpływał destabilizująco na rynek. W ramach WTO Unia może wyeksportować tylko 1,37 mln t nadwyżki. W poprzednim sezonie KE podniosła limit wywozu do tego pułapu. Na razie, w sezonie 2011/12, kwotę eksportową ustalono na 650 tys. t. W związku z nadprodukcją prawdopodobnie zostanie ona zwiększona. Prognozowane nadwyżki będą jednak dwukrotnie większe od limitu WTO, więc eksport nie rozwiąże problemu nadprodukcji.

Podobał się artykuł? Podziel się!