EFSA wydał opinię na wniosek Komisji Europejskiej na podstawie najnowszych i dostępnych badań nad szkodliwym wpływem acetamipridu i imidaclopiridu na rozwój układu nerwowego człowieka, w szczególności mózgu.

Panel naukowy EFSA ds. środków ochrony roślin i ich pozostałości (PPR) stwierdził, że acetamiprid i imidaclopirid mogą niekorzystnie wpływać na rozwój neuronów oraz struktur mózgowych związanych z funkcjami nauki i zapamiętywania.

Podano również, że niektóre obecne wytyczne dotyczące dopuszczalnego poziomu ekspozycji na te substancje mogą nie być wystarczające i progi te powinny być zmniejszone. Te toksykologiczne wartości referencyjne określają poziomy substancji, na które mogą być narażeni konsumenci w krótkim lub długim okresie bez znacznego zagrożenia dla zdrowia. Jest to między innymi wskaźnik ADI (acceptable daily intake - dopuszczalna dawka dzienna), którego wartość specjaliści EFSA chcą obniżyć z 0,07 mg na kilogram masy ciała do 0,025 mg/kg mc.

EFSA zalecił kontynuację badań, jak również poparł inicjatywę ustanowienia jasnych i spójnych kryteriów, które wymuszałyby na producentach środków ochrony roślin badania neurotoksyczności tych substancji w procesie wydawania zezwoleń na terenie UE. Panel PPR stwierdził także, że wszystkie substancje neonikotynoidowe powinny być oceniane według takiego samego schematu, czyli tzw. zintegrowanej strategii badań nad DNT.

Podobał się artykuł? Podziel się!