Dopłaty, które obowiązywały od listopada 2007 r., były odpowiedzią Unii na nadprodukcję żywca oraz wysokie ceny pasz. Teraz Komisja Europejska uznała, że kryzys minął i mechanizm przestał być potrzebny.

W Polsce ze wsparcia korzystały firmy eksportujące głównie do Korei Południowej oraz na Ukrainę. Do tej ostatniej sprzedaż polskiej wieprzowiny od kilku miesięcy dynamiczne się rozwija.

(...) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnośdo-wej podaje, że od stycznia do kwietnia Polska sprzedała za granicę ok. 127 tys. ton mięsa wieprzowego i jego przetworów. To ok. 5 proc. więcej niż przed rokiem.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Podobał się artykuł? Podziel się!