Badane są przyczyny eksplozji, do której doszło o godzinie 11.30.