Jak informuje FAMMU-FAPA, nowy niezależny organ doradczy został stworzony w ramach europejskiego sektora mleczarskiego, aby rozpatrywać nowoczesne sposoby hodowli bydła mlecznego oraz wyzwania jakie niesie ze sobą sektor żywienia. Jednostka ta będzie dostarczała informacje oraz porady w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej, wymagania żywieniowe oraz stosowane w gospodarstwach mleczarskich praktyki zarządzania, zwracając szczególną uwagę na zdrowie i dobrostan zwierząt, jak również na utrzymanie wydajności produkcji mleczarskiej. W skład EBBE ostatecznie będzie wchodzić do 10 specjalistów ds. głównych dziedzin wiedzy związanych z hodowlą bydła mlecznego. Spotkania grupy odbywały się będą dwa razy w roku, a jej przewodniczący będzie wybierany corocznie przez członków rady. Pierwsze spotkanie EBBE odbyło się w Kopenhadze, jednym z tematów dyskusji była płodność krów. Podobał się artykuł? Podziel się!