Przemawiając po głosowaniu w Brukseli nowy przewodniczący stwierdził jego celem jest zwiększenie siły i wpływu tej organizacji. Zamierza też  starać się uzyskać wyższe ceny dla rolników i poprawić międzynarodową konkurencyjność.  Podkreślił potrzebę stabilnej polityki rolnej w UE, która przyzna rolnikom wystarczający poziom elastyczności w zakresie produkcji, by mogli oni przyczynić się do rozwiązania jednego z największych wyzwań przyszłej dekady, czyli konieczności zwiększenia produkcji żywności na świecie, by wyżywić ludność, której liczba zwiększa się o 140 000 co roku oraz by walczyć ze zmianą klimatu, która zagraża produkcji żywności. Zgodnie z oczekiwaniami produkcja żywności na świecie ma spaść o 17 proc. za każdym razem, gdy temperatura podniesie się o 1 stopień ze względu na coraz bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe jak susze czy powodzie. Kluczem jest zwiększenie produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów. Zadeklarował również poparcie silnej strategii eksportowej ukierunkowanej na nowe rynki zbytu, głównie w Azji oraz kontynuację aktywność Copa w kontekście negocjacji umowy o wolnym handlu z USA (TTIP), by zagwarantować przestrzeganie naszych wysokich norm produkcji i nacisk na zakończenie negocjacji handlowych z Japonią.

Martin Merrild jest rolnikiem, posiada dyplom z ekonomii rolniczej i wyspecjalizowanych studiów biznesowych. Od 2012 r. sprawuje funkcję przewodniczącego Duńskiej Rady ds. Rolnictwa i Żywności (DAFC).

Martin Merrild będzie współpracował z sześcioma nowymi wiceprzewodniczącymi, którzy również zostali wybrani  równocześnie z nim. Są to: Eddie Downey (Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników, Irlandia); Roberto Moncalvo (Krajowa Konfederacja Aktywnych Rolników Coldiretti, Włochy); Henri Brichart (Krajowa Federacja Związków Zawodowych Rolników, Francja); Maira Dzelzkalēja (Parlament Łotewskich Rolników, Łotwa); Franz Reisecker (Austriacka Izba Rolnicza, Austria); Miklós Zsolt Kis (Izba Rolnicza, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Węgry). 

Podobał się artykuł? Podziel się!