We Wrocławiu zakończyło się Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa i rybołówstwa Unii Europejskiej organizowane przez polską prezydencję w Radzie UE. Nieformalne spotkanie odbywa się raz w trakcie każdej prezydencji.

Podczas zorganizowanej z tej okazji konferencji prasowej komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Ciolos powiedział, że - sprawiedliwy podział płatności bezpośrednich to sprawa kluczowa dla przyszłej WPR.

Natomiast przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Paolo De Castro podkreślił, że 12. października to dzień rozpoczęcia debaty nad przyszłością WPR. - Teraz spotykamy się i rozmawiamy, abyśmy byli do niej przygotowani i sprawnie mogli ją przeprowadzić - podkreślił przewodniczący De Castro.

W zorganizowanym przez polską prezydencję spotkaniu pod przewodnictwem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, udział wzięli ministrowie ds. rolnictwa i rybołówstwa UE i państw kandydujących, Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szef Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Dyrektor Generalny w Sekretariacie Generalnym Rady, przedstawiciele organizacji rolniczych Copa, Cogeca oraz Młodych Rolników, wraz z towarzyszącymi im delegacjami.

Ministrowie odpowiedzialni za sprawy rolnictwa i rybołówstwa państw członkowskich Unii Europejskiej dyskutowali we Wrocławiu na temat przyszłości polityki promocyjnej artykułów rolno - żywnościowych w UE i krajach trzecich w świetle toczących się prac nad ogłoszoną przez Komisję Europejską "Zieloną Księgą w zakresie promocji i informacji o produktach rolnych".

Kierunek dyskusji wyznaczył przygotowany przez Prezydencję na podstawie Księgi dokument zawierający trzy pytania, które dotyczą celów jakie ma realizować polityka promocyjna i informacyjna na rynku wewnętrznym i zewnętrznym oraz narzędzi ich realizacji. Wymiana poglądów dotyczyła przede wszystkim działań promocyjnych i informacyjnych jakie powinny być realizowane, aby wzmocnić pozycję europejskiego rolnictwa, roli państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej w wyborze programów współfinansowanych w ramach mechanizmu promocji, a także poziomu współfinansowania.