na zaproszenie Ministra Rolnictwa Republiki Czeskiej Petra Gandaloviča, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, przebywał w Republice Czeskiej na spotkaniu Ministrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej (Brno).

Spotkanie zostało zorganizowane przez stronę czeską, w związku z jej przewodnictwem w Grupie Wyszehradzkiej (V4) oraz z okazji otwarcia Międzynarodowych Targów Spożywczych Salima 2008.

Pierwszego dnia, oprócz oficjalnego otwarcia targów Salima, odbyła się również konferencja „Forum Żywności”. Zarówno w oficjalnym otwarciu, jak i w konferencji udział wzięli ministrowie rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry i Słowacja) oraz ministrowie rolnictwa Słowenii (Prezydencja w UE), Bułgarii, Rumunii, Szwecji, Albanii, Chorwacji i Turcji.

Głównymi tematami konferencji były:
• Przyszłość uropejskiego rynku żywności,
• Wspólna Polityka Rolna i Światowy Rynek Żywności,
• Jakość i bezpieczeństwo żywności oraz zaufanie konsumenta.

Referaty wprowadzające wygłosili ministrowie rolnictwa Czech Szwecji i Słowacji. Podczas dyskusji każdy z ministrów uczestniczących w konferencji przedstawiał stanowisko kraju odnośnie ww. kwestii.

Następnego dnia odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Słowenii, Bułgarii i Rumunii. Podczas tego spotkania Prezydencja (Słowenia) przedstawiła harmonogram prac nad „Projektem konkluzji Rady” odnośnie komunikatu Komisji Europejskiej – Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy Health Check.

Ministrowie uczestniczący w spotkaniu ustalili, że dla lepszego prezentowania wspólnych stanowisk konieczne są częstsze spotkania ministrów lub przedstawicieli krajów w Specjalnym Komitecie Rolnym. Podkreślono, że wiele opinii wyrażonych podczas dyskusji nad dokumentem Prezydencji jest zbieżnych.

Minister Sawicki, podczas pobytu na Targach SALIMA, odwiedził stoisko przygotowane przez Biuro Promocji i Inwestycji Ambasady RP w Republice Czeskiej oraz stoiska firm polskich uczestniczących w targach.

Ponadto odbyło się szereg spotkań i rozmów bilateralnych.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!