Minister środowiska RP prof. Jan Szyszko wziął udział w ostatnim, przed V Konferencją Ministerialną, spotkaniu ekspertów.

Podczas dwudniowych obrad eksperci zadecydują o ostatecznej formie i treści dokumentów na warszawski szczyt ministrów. Będą one miały postać Deklaracji Ministerialnej oraz dwóch rezolucji tematycznych.

Pierwsza Rezolucja Warszawska pod hasłem "Lasy, drewno i energia" przywołuje istotę drewna jako surowca energetycznego, podkreślając, że energia i biomasa to zagadnienia, które zdeterminują dyskusję polityczną o lasach, także w nawiązaniu do ograniczeń wynikających ze zmian klimatycznych oraz ich wpływu na lasy. Podczas towarzyszącej obradom konferencji prasowej radca przedstawicielstwa Norwegii przy UE, Knut Oistad, powiedział, że celem tej rezolucji będzie również zidentyfikowanie instrumentów potrzebnych do zwiększenia zużycia drewna jako źródła energii oraz pozyskiwania go właśnie w tym kontekście. Zachowanie równowagi w dostarczaniu przez lasy drewna i biomasy oraz jednoczesna ochrona ich zasobów i różnorodności biologicznej to zagadnienie, które w najbliższych latach będzie głównym celem europejskiej polityki leśnej.

Druga Rezolucja Warszawska, zatytułowana "Lasy i woda", ma służyć podkreśleniu roli współpracy między sektorem leśnym i wodnym. Jak podkreślił podczas konferencji prasowej minister środowiska RP, istnieje potrzeba lepszego zrozumienia, w jaki sposób lasy wpływają na obieg wody w przyrodzie, tak pod względem jakościowym, jak i ilościowym.

Deklaracja Ministerialna, która będzie integralnym dokumentem listopadowego szczytu ministrów, zawiera zapisy podkreślające rolę lasów w zrównoważonym rozwoju, zwalczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych oraz znaczenie lasów dla zachowania bioróżnorodności, ich rolę we wzrastającym zapotrzebowaniu na energię odnawialną i wpływ gospodarki leśnej na ochronę zasobów wodnych. "Jestem przekonany, że nadszedł czas, by V Konferencja Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie zwiększyła wkład lasów w jakość życia współczesnych społeczeństw europejskich oraz przyszłych pokoleń" - powiedział minister Szyszko.

Podczas V Konferencji Ministerialnej zostanie przedstawiony raport o stanie lasów w Europie, przygotowywany przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ oraz Jednostkę Łącznikową MPOLE. Strukturę raportu zaprezentował biorący udział w konferencji prasowej Christopher Prins, Szef Komitetu Drzewnego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UN ECE), który zakomunikował o wzroście powierzchni leśnej w Europie oraz o tym, że ok. 4,3 mln Europejczyków znajduje zatrudnienie w sektorze leśnym.

Źródło: Agrobiznes

Podobał się artykuł? Podziel się!