Zmiany w organizacji unijnego rynku mleka wprowadzane są stopniowo, począwszy od 2003 r. i trwać będą aż do roku 2015. Do tego czasu mają być utrzymane kwoty mleczne.  Zniesiona została w ubiegłym roku docelowa cena mleka, która wynosiła 30,98 euro za 100 kg mleka. Była to sugerowana cena skupu mleka surowego o zawartości 3,7% tłuszczu i 3,4% białka. Służyła określaniu cen interwencyjnych odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) i masła oraz obliczaniu karnych opłat wyrównawczych za nadprodukcję mleka. Ceny interwencyjne miały natomiast wpływ na wysokość cen skupu mleka od rolników. Do ubiegłego sezonu opłaty karne wynosiły 115% ceny docelowej. W sezonie 2005/2006 wynoszą one 30,91 euro za 100 kg mleka. W następnym sezonie 2006/2007 opłaty karne zostaną zmniejszone do 28,54 euro, a od sezonu 2007/2008 wynosić będą 27,93 euro za 100 kg mleka. 

Wykorzystanie kwot
W obecnym sezonie w całej UE przekroczono dostawy mleka łącznie o 703 tysiące ton. Ilość ta jest sumą nadmiernych dostaw mleka, ale tylko z tych krajów, które przekroczyły kwoty krajowe. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę, że niektóre kraje nie wykorzystują w pełni przyznanych im kontyngentów i dostarczają mniej mleka, to okaże się, że rolnicy unijni mogliby dostarczyć dodatkowo 1,32 mln ton mleka. 
Największe przekroczenie dozwolonych kwot nastąpiło w Belgii (2,2%), Niemczech (1,5%), Austrii (1,4%). Spośród nowych krajów członkowskich kwotę przekroczyły Estonia (1,1%) i Cypr (1,2%). Krajowych kontyngentów nie wykorzystały natomiast takie kraje, jak: Francja (3%), Wielka Brytania (1,4%), Irlandia (2,7%) i Hiszpania (1,4%), a z nowych krajów członkowskich: Łotwa (24%), Węgry (15%), Czechy i Słowacja - po około 5%. Według wniosków złożonych w ARR, w Polsce rozdysponowano 98% krajowej kwoty mlecznej dla dostawców hurtowych, a dla dostawców bezpośrednich - w 67%.