Aby chronić pszczoły, parlament wezwał Komisję Europejską i państwa członkowskie po podjęcia skoordynowanych działań, w tym do zwiększenia środków na badania oraz programy pszczelarskie w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2013 r.

Głównym problemem w procesie zwalczania śmiertelności pszczół jest brak reprezentatywnych i porównywalnych danych dotyczących strat rodzin pszczelich w skali UE.

Parlament opowiada się za ujednoliceniem krajowych systemów zbierania danych, a także za harmonizacją badań zapobiegania i zwalczania chorób pszczół na szczeblu unijnym. Posłowie apelują również o bardziej elastyczne zasady zatwierdzania i większą dostępność leków weterynaryjnych zwalczających warrozę.

Parlament domaga się rozszerzenia Funduszu Weterynaryjnego UE o choroby pszczół. Kolejnym czynnikiem wpływającym na zdrowie pszczół jest obecność w środowisku czynników toksycznych np. pestycydów. Zdaniem posłów, należy wspierać szkolenia dla rolników na temat skutków działania tych czynników oraz zastosowania środków ochrony roślin nieszkodliwych dla rojów pszczelich. Należy również zapewnić szkolenia dla weterynarzy i pszczelarzy na temat zapobiegania i zwalczania chorób pszczół.

Parlament zaapelował również do Komisji o przeprowadzenie obiektywnych badań na temat ewentualnego negatywnego wpływu upraw GMO na zdrowie pszczół. Głosownie nad raportem przewidziane na sesji plenarnej Parlamentu w dn. 14-17 listopada br. Podobał się artykuł? Podziel się!