Produkcja wołowiny i wieprzowiny zmniejszyła się ostatnio o 2%, podczas gdy produkcja mięsa drobiu wzrosła o 3%. Inaczej jest jednak w Unii Europejskiej. Tutaj produkcja drobiu, która niedawno jeszcze rosła, w ciągu ostatnich trzech lat utrzymuje się na stałym poziomie. Import mięsa drobiu niemal potroił się od 2000 r. Wzrósł on z 310 tys. ton do 862 tys. ton. Mięso kurcząt i indycze (pierś) stanowi niemal 90% z tej ilości.

Wartość tego importu wynosi blisko 2 mld euro. Importowane mięso jest tańsze niż produkowane w Unii. W latach 2003-2008 koszty produkcji mięsa drobiu we Wspólnocie wzrosły o ponad 25%, podczas gdy na świecie wzrost ten wyniósł jedynie 12-15%. Według członków AVEC, tak wysoki wzrost kosztów produkcji w Unii Europejskiej związany jest z unijną polityką rolną i regulacjami prawnymi dotyczącymi dobrostanu zwierząt, związanymi z zapobieganiem zoonozom, zakazem używania antybiotyków w żywieniu, stosowaniem roślin modyfikowanych genetycznie, mączki mięsno-kostnej itd.

Źródło: farmer.pl/Agra Europe

Podobał się artykuł? Podziel się!