W bieżącym roku pogoda sprzyjała uprawom. Zima była stosunkowo ciepła, a poziom opadów na większości terenów przekroczył średnią. Plony pszenicy miękkiej we Francji wyniosły 7,45 t z 1 ha (wzrost o 16,2 proc. w porównaniu z 2007 r.), w Niemczech – 7,33 t z 1 ha (wzrost o 5,2 proc.), a w Wielkiej Brytanii – 7,96 t z 1 ha (wzrost o 8,3 proc.). W porównaniu ze średnia pięcioletnią plony tego zboża w Danii wzrosły o 10 proc., a w Portugalii i Estonii – o 24 proc. Tylko w Polsce, na Łotwie i Litwie plony pszenicy spadły z powodu suszy.

                                                                           

                                                                            Plony roślin w 27 krajach Unii Europejskiej (t z 1 ha)

Wyszczególnienie

2007

2008

Wzrost/spadek
2007 r. = 100%

Plony średnio
z 5 lat

Zboża ogółem

4,53

5,03

+11,1

4,71

Pszenica ogółem

4,84

5,35