Minister Sawicki opowiedział się za utrzymaniem kwotowania w sektorze cukru do 2020 roku. Podobne stanowiska prezentowane były przez Rumunię, Słowację, Finlandię, Belgię, Francję, Portugalię, Węgry, Grecję i Litwę. W debacie wielu ministrów podkreślało potrzebę utrzymania interwencji na rynkach rolnych w formie siatki bezpieczeństwa, w czasach niestabilnych warunków produkcji rolniczej. Grupa państw liberalnych zaapelowała o zniesienie subsydiów eksportowych, jako instrumentu zakłócającego handel na rynkach międzynarodowych (Wielka Brytania, Holandia, Szwecja, Niemcy).

Jak pisaliśmy wcześniej również Komitety Copa-Cogeca wnioskowały do PE o przedłużenie unijnych kwot produkcji cukru do co najmniej 2020 i nie o wycofywanie ich w 2015. Wielu ministrów poparło ten apel.

Prezydencja duńska przedstawiła program prac na I półrocze 2012r, podkreślając wagę prac nad reformą WPR oraz dobrostanem zwierząt. W sprawach różnych delegacja Holandii zgłosiła problem pojawienia się wirusa Schmallenberg, który atakuje bydło i owce oraz rozprzestrzenia się na inne kraje UE.

Podsumowanie polskiej prezydencji przed Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi (COM AGRI) w Parlamencie Europejskim ( PE) odbyło się 24. stycznia. Minister Marek Sawicki wskazał, że polska prezydencja była pierwszą, która w ramach postanowień Traktatu Lizbońskiego ściśle współpracowała z Parlamentem Europejskim, zgodnie z zasadą współdecydowania. Podsumowując ostatnie pół roku minister podkreślił, że jest szczególnie zadowolony ze współpracy z PE nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej.

- Bardzo cieszy mnie fakt, że udało mi się wyjść z debatą nad propozycjami Komisji Europejskiej poza gmach Rady – powiedział minister dziękując eurodeputowanym za trud i zaangażowanie w projekt trzech wspólnych debat Rady, PE i KE, podczas których omówiono kwestie dotyczące reformy WPR do 2020 roku. Zważywszy na fakt, iż Traktat nie narzuca konieczności współpracy pomiędzy instytucjami na tak wczesnym etapie prac, ta inicjatywa była nowatorskim podejściem.

Sukcesem polskiej prezydencji było uzgodnienie Programu Pomocy dla Osób Najbardziej Potrzebujących w UE na lata 2012 i 2013.

- Polska prezydencja, podobnie jak Parlament Europejski traktowała kwestię kontynuacji programu żywnościowego dla najuboższych obywateli UE priorytetowo – przypomniał minister.

Podobał się artykuł? Podziel się!