Na stronie internetowej przeznaczonej do przedstawienia własnej opinii na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej dla Unii Europejskiej po 2013 roku jest już dużo głosów. Codziennie każdy z nas ma okazję przedstawić swoją wizję i pomysł na unijną politykę. Z tej okazji skorzystała już redakcja FARMERa. Nie brak także komentarzy z naszego kraju, których do dnia dzisiejszego (27.05.2010) jest już ponad 70. Poniżej zamieszczamy klika wybranych opinii rolników i innych zainteresowanych losami WPR po 2013 z naszego kraju.

Sadura Janusz

Polska

Organizacja: Rolnik

Dlaczego potrzebujemy europejskiej wspólnej polityki rolnej?

Wspólnej polityki rolnej potrzebujemy dla zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych ,dbania o środowisko naturalne. ochronę przyrody.

Czego obywatele oczekują od rolnictwa?

Produkcji żywności w szerokim zakresie i taniej.

Dlaczego potrzebna jest reforma WPR?

Reforma potrzebna jest w celu wyrównania szans wszystkich regionów .

Jakich narzędzi potrzebujemy do kształtowania WPR w przyszłości?

Doradztwa rolniczego docierającego do każdego gospodarstwa rolnego i mieszkańca obszaru wiejskiego.

Woźniak Zdzisław

Polska

Organizacja: Polski Związek Ogrodniczy

Dlaczego potrzebujemy europejskiej wspólnej polityki rolnej?