Jerzy Bogdan Plewa został dyrektorem generalnym Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich - poinformował dzisiaj rzecznik KE ds. rolnictwa Roger Waite. Plewa był dotąd zastępcą szefa tej dyrekcji.

Urodzony w Kraśniku Plewa ma 58 lat. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Był m.in. członkiem rady nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej i doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego. Od 1995 do 1997 roku Plewa był dyrektorem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, początkowo odpowiedzialnym za monitorowanie zagranicznych rynków rolnych.

Od 1997 roku do lipca 2004 roku Plewa pełnił funkcję podsekretarza stanu w resorcie rolnictwa, gdzie był odpowiedzialny za negocjacje akcesyjne z UE w obszarze rolnictwa.

W Komisji Europejskiej pracuje ogółem 1183 polskich urzędników, w tym tylko siedmiu zajmuje najwyższe, dyrektorskie posady.

Komisja Europejska dzieli się na wydziały i służby. Wydziały Komisji określa się mianem Dyrekcji Generalnych. Dyrekcje Generalne zajmują się konkretnymi obszarami polityki. Służby Komisji zajmują się bardziej ogólnymi kwestiami administracyjnymi lub też wykonują szczegółowe zadania.

Dyrekcje Generalne odpowiadają ministerstwom w strukturach państwowych. To tu sporządzane są projekty aktów prawnych. Pieczę "polityczną" nad poszczególnymi Dyrekcjami Generalnymi sprawują komisarze, ale ich rola polega tylko na stymulacji politycznej, nie ingerują natomiast formalnie w jej funkcjonowanie.

Podobał się artykuł? Podziel się!