- Konkurencja na rynku jest coraz silniejsza, dlatego UE musi ożywiać instrumenty promocji, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na rynkach państw trzecich, aby utrzymać zwiększony udział w rynku oraz zagwarantować, że konsumenci będą odpowiednio poinformowani na temat wysokich standardów produkcji UE, takich jak wymogi związane z dobrostanem zwierząt oraz surowe standardy jakościowe, które nie obowiązują produktów importowanych. Uproszczenie procedury administracyjnej powinno również być jednym priorytetów nadchodzącej reformy polityki promocji. Ma to kluczowe znaczenie, jako że polityka w obecnym kształcie jest nadmiernie zbiurokratyzowana, co prowadzi do niewykorzystania pełnego potencjału kampanii promocyjnych - mówił Gerd Sonnleitner, przewodniczący Copa.

- Kolejnym kluczowym elementem stanowiska Komitetów Copa-Cogeca jest umożliwienie promocji pochodzenia produktów nieobjętych unijną legislacją w sprawie polityki jakości. Przypomniał także, że unijna polityka promocji produktów danych marek musi być bardziej elastyczna. Ponadto, potrzeba więcej spójności pomiędzy polityką promocji i handlową, a wachlarz produktów nią objętych powinien być aktualizowany - dodał Paolo Bruni, przewodniczący Cogeca.

Podobał się artykuł? Podziel się!