Wzrost ten jest uzależniony w dużej części od wzrostu produkcji biopaliw. Największy wzrost odnotowano w głównych krajach producenckich, do których należą: Niemcy, Francja i Polska.

Globalna powierzchnia zbóż wzrosła nieznacznie - o 1,5 proc., osiągając 57,9 mln ha, z planowanymi zbiorami na poziomie 281 mln ton, czyli będzie wzrost o 5,2 proc. W tym: 122,4 mln ton pszenicy miękkiej; 60,3 mln ton kukurydzy; 59,6 mln ton jęczmienia; 8,9 mln ton pszenicy twardej; 7,7 mln ton żyta; resztę stanowią pozostałe zboża.

Powierzchnię uprawy ryżu oszacowano na 408 tys. ha, czyli zmniejszyła się ona o 0,9 proc., jednocześnie produkcja ryżu wyniesie 2,7 mln ton i będzie wyższa o 0,2 proc.

W przypadku buraków cukrowych odnotowano zmniejszenie powierzchni upraw: wynosi ona obecnie 1,97 mln ha, czyli –2,9 proc., ale szacuje się, że produkcja wyniesie 117,8 mln ton, czyli wzrośnie o 13,4 proc., a to dzięki lepszej wydajności z ha.

Źródło: Eurostat

Podobał się artykuł? Podziel się!