- Promocja produktów rolnych jest kluczową polityką i będzie musiała odgrywać bardzo ważną rolę w ramach przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Biorąc pod uwagę wyzwania, którym europejskie rolnictwo będzie musiało sprostać w przyszłości, trzeba będzie promować europejskie produkty rolne, zarówno na rynku wewnętrznym jak i na rynku zewnętrznym, aby lepiej informować konsumentów na temat produktów wysokiej jakości oraz europejskich norm produkcyjnych – podkreślił Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa Cogeca.

Jak zaznacza Pesonen ambitna wspólnotowa polityka promocji pomogłaby UE w utrzymaniu i w rozwoju udziału w rynku Unii Europejskiej i w rynku krajów trzecich, co jest bardzo ważne w kontekście coraz bardziej konkurencyjnego rynku. Dlatego koniecznie trzeba uprościć procedury administracyjne oraz poprawić proces wyboru programów. Większa przejrzystość oraz lepsza koordynacja między państwami członkowskimi a Komisją Europejską jest potrzebna, aby zwiększyć skuteczność tych programów.

Apel ten pojawił się podczas warsztatów wysokiego szczebla organizowanych przez Copa – Cogeca 1 marca w Brukseli. Jak udało się nam dowiedzieć seminarium organizowane przez Komitety Copa-Cogeca, przy wsparciu CIAA i CELCAA, którego tematem była ,, Reforma europejskiej polityki promocji produktów rolnych: stawienie czoła wyzwaniom”, zgromadziło 100 uczestników, decydentów politycznych oraz ekspertów.

Podobał się artykuł? Podziel się!