Produkcja zbóż w Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

2009/10

2010/11

Zmiana (%)

Pszenica zwyczajna
- areał (tys. ha)
- plon (t z 1 ha)
- zbiory (tys. t)


22767,5
5,6
128357,6


22926,6
5,5
126377,1


+0,7
-2,2
-1,98

Pszenica twarda
- areał (tys. ha)
- plon (t z 1 ha)
- zbiory (tys. t)


2814,0
3,1
8707,1


2871,1
2,9
8325,7


+2,0
-6,3
-4,4

Jęczmień
- areał (tys. ha)
- plon (t z 1 ha)
- zbiory (tys. t)


13642,3
4,4
59809,0


12581,5
4,3
53771,2


-7,8
-2,5
-10,1