Trwa Zielony Tydzień w Berlinie. Towarzyszą mu także spotkania polityków. Odbyło się Światowe Forum dla Wyżywienia i Rolnictwa, któremu towarzyszy Berliński Szczyt Ministrów Rolnictwa, organizowany przez Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów. Głównym tematem tegorocznego forum jest „Bezpieczeństwo żywnościowe poprzez zrównoważony rozwój - wykorzystanie w rolnictwie ograniczonych zasobów".

Jego uczestnicy przyjęli komunikat końcowy „Bezpieczeństwo żywnościowe dzięki zrównoważonemu wzrostowi - gospodarka rolna oparta na ograniczonych zasobach", który ma stanowić wkład w przebieg Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju Rio+ latem 2012 r.

Uznają w nim rolnictwo za sektor „kluczowy dla budowy „zielonej gospodarki", która przyczyni się do osiągnięcia na szczeblu krajowym, regionalnym i światowym wspólnych celów zrównoważonego rozwoju". Centralny element zabezpieczenia dostaw żywności i ograniczenia ubóstwa stanowi wzmocnienie rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich. Poprawa warunków strukturalnych jest postrzegana w komunikacie jako konieczna z punktu widzenia wspierania zrównoważonej gospodarki rolnej.

Ministrowie uznali, że rosnące zapotrzebowanie na żywność i surowce rolnicze „oznaczają, że należy nasilić proces ochrony różnorodności biologicznej oraz wydajniejszego, bardziej zrównoważonego wykorzystania gruntów rolnych oraz ziemi". W komunikacie zauważono, że trwa proces urbanizacji, około połowy światowej populacji zamieszkuje obszary miejskie, a jednocześnie trzy czwarte ludzi cierpiących głód zamieszkuje obszary wiejskie i ich życie zależy od rolnictwa. Wzmocnienie sektora rolnictwa i obszarów wiejskich spowolni proces urbanizacji, poprawi bezpieczeństwo żywnościowe, zatrudnienie i poziom życia.

Podkreślono, że znaczna część żywności ulega stracie na drodze między producentem a konsumentem i konieczne jest wprowadzenie i rozpowszechnienie dostosowanych technologii i działań w celu ograniczenia tych strat.
Uprawa roślin stanowiących źródła odnawialne została uznana za wkład w kierowanie zmianami klimatu, jednocześnie ministrowie „zapewniają, że zrównoważona produkcja żywności to podstawowe zadanie sektora rolnictwa".

Podobał się artykuł? Podziel się!