Niezadowolenie z takiego wyniku spotkania wyraziła Komisja Europejska.

= To ostatnia Rada podczas polskiej prezydencji. Ministrowie przyjęli wnioski do dwóch projektów (KE): strategii o bioróżnorodności do 2020 r. oraz projektu tzw. roadmap o efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych w Europie (...). Rozmowy były intensywne - powiedział na konferencji po posiedzeniu, przewodzący rozmowom, minister środowiska Marcin Korolec.

Poinformował, że z wniosków do projektu o bioróżnorodności usunięto paragraf 22, który mówi o konkretnych wskazówkach, jak Wspólna Polityka Rolna powinna być zmieniona, by szanować bioróżnorodność. Pozostał tylko ogólny zapis o tym, że reforma powinna uwzględniać polityki środowiskowe UE.

- Próbowaliśmy zawrzeć listę wytycznych, w jaki sposób przyszła reforma Wspólnej Polityki Rolnej może wpływać na polityki środowiskowe. Niestety nie udało się osiągnąć jednomyślności, w związku z tym zdecydowaliśmy się usunąć cały paragraf - wyjaśnił po konferencji Korolec.

Jak dowiedziała się szczegółowych i daleko idących zapisów o reformie polityki rolnej w projekcie strategii środowiskowej nie chciały Niemcy. Wśród szczegółowych zapisów znajdował się wymóg utrzymywania przez rolników ważnych dla równowagi ekologicznej łąk oraz rekompensaty dla nich za działania ochronne na obszarach objętych Naturą 2000. W usuniętym paragrafie była też mowa o potrzebie zróżnicowanych upraw.

Jak powiedziało unijne źródło, KE umieściła te postulaty w swojej propozycji reformy Wspólnej Polityki Rolnej, a więc nie zostały one usunięte "w ogóle", a jedynie z projektu strategii o bioróżnorodności. Zawód, z takiego wyniku poniedziałkowej Rady, wyraził komisarz UE ds. środowiska Janez Potocznik.

- Utrzymywanie i odbudowa bioróżnorodności w rolnictwie, rybołówstwie i leśnictwie jest warunkiem wstępnym osiągnięcia naszych celów. W projekcie Strategii Bioróżnorodności zidentyfikowaliśmy szczegółowe problemy oraz potrzebne działania. Dlatego Komisja może tylko żałować usunięcia konkretnych wskazówek (...), by wzmocnić udział Wspólnej Polityki Rolnej w osiąganiu celów bioróżnorodności - napisał w oświadczeniu Potocznik, który nie uczestniczył w konferencji.