Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, niemal wszyscy dyskutanci wyrażali obawy związane z niekorzystnym wpływem propozycji KE na deklarowany wcześniej cel uproszczenia WPR, odnosząc się m.in. do koncepcji „zazielenienia” I filaru WPR, czy też zniesienia w nowych państwach członkowskich uproszczonego systemu płatności bezpośrednich (SAPS). Ponadto przedstawiciele państw członkowskich oraz członkowie PE poruszali m.in. następujące kwestie:

-    konieczność zapewnienia WPR odpowiedniego budżetu w obliczu coraz to nowych wyzwań stawianych przed rolnictwem;

-    potrzebę bardziej zdecydowanej i sprawiedliwej redystrybucji środków w ramach płatności bezpośrednich;

-    potrzebę zapewnienia państwom członkowskim większej elastyczności, w tym w zakresie płatności bezpośrednich;

-    problemy związane z ograniczeniem tradycyjnych działań rynkowych, w tym zniesieniem kwot produkcyjnych;

-    możliwość wydłużenia procesu legislacyjnego, m.in. w związku z nałożeniem się na reformę WPR zagadnień związanych z dostosowaniem prawa wspólnotowego w obszarze rolnictwa do Traktatu Lizbońskiego.

Debatę podsumowali organizatorzy: Dacian Ciolos, Paolo De Castro i Marek Sawicki. Polski minister rolnictwa powiedział: – Wierzę, że pomimo prezentowanych obecnie różnic, możemy wypracować z udziałem polityków, rolników i świata nauki nową, dobrą, wspólną politykę rolną.

Kolejne debaty w zakresie przyszłości WPR zaplanowane są na 23 listopada – z udziałem przedstawicieli organizacji rolniczych i 7 grudnia – z udziałem środowiska naukowego.

Podobał się artykuł? Podziel się!