Przepisy przejściowe mają umożliwić sprawne dostosowanie dotychczasowych rozwiązań w zakresie płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW, wspólnej organizacji rynków rolnych oraz monitorowania i kontroli WPR do nowych warunków i zapewnienie ciągłości różnych form wsparcia w ramach polityki rolnej UE w 2014 roku. Są one konieczne z uwagi na nie zakończony jeszcze proces międzyinstytucjonalnych negocjacji zarówno projektu rozporządzenia Wieloletnich Ram Finansowych, jak i pakietu rozporządzeń dla WPR na lata 2014-2020 - podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Resort rolnictwa zachęca do zapoznania się z propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą rozwiązań przejściowych w 2014 roku. - Projekt jest obecnie przedmiotem analiz i konsultacji resortu, co do pożądanych dla Polski rozwiązań - informuje ministerstwo.

Poniżej publikujemy treść rozporządzenia.  

Podobał się artykuł? Podziel się!