Reforma WPR to jeden głównych priorytetów polskiej prezydencji. Zaplanowany został intensywny harmonogram spotkań. W listopadzie planowana jest debata orientacyjna nt. wniosku dotyczącego płatności bezpośrednich, a w grudniu na temat wniosku dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich.

Polska prezydencja we współpracy z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego oraz Komisarzem UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje cykl debat dotyczących reformy Wspólnej Polityki Rolnej z udziałem ministrów rolnictwa UE, europosłów oraz przedstawicieli świata nauki i środowisk branżowych. - Celem planowanych debat jest przeprowadzenie dyskusji, która pozwoli lepiej zrozumieć potrzeby i priorytety jak najszerszej ilości podmiotów, które są i będą zaangażowane w kolejnej perspektywie finansowej w realizację Wspólnej Polityki Rolnej - powiedział Minister Sawicki.

Pierwsze spotkanie z tego cyklu będzie miało charakter debaty politycznej i odbędzie się 7 listopada br. Następną debatę w PE z udziałem organizacji rolniczych prezydencja planuje odbyć 23 listopada br. Kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli świata nauki odbędzie się 7 grudnia, natomiast podsumowanie cyklu spotkań nt. WPR planowane jest na 15 - 16 grudnia br. podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

Ministrowie uczestniczący w obradach Rady wysłuchali propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Zawiera ona szereg nowych elementów, które wymagają dalszych prac na forum Unii Europejskiej. Wśród propozycji Komisji znalazło się wiele takich, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom państw członkowskich, jak również takich, które wg wstępnej oceny budzą pewne wątpliwości i wymagać będą zmian. Dotyczą one nie tylko rolników europejskich, ale także konsumentów i obywateli Europy zamieszkujących na obszarach wiejskich.

Rada Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zajęła się także kwestiami związanymi z rybołówstwem. Przedmiotem obrad były uprawnienia do połowów na Morzu Bałtyckim na 2012 rok, zasoby pelagiczne, redukcja połowów łososia i gładzicy.

Jak co roku na jesieni Rada zajęła się także kwestią konsultacji z Norwegią dotyczących 2012 roku. Minister Sawicki powiedział, że prezydencja przywiązuje wielką wagę do dobrych stosunków Unii z Norwegią oraz do pomyślnych rezultatów tegorocznych konsultacji.