- Nie inaczej jest obecnie. Propozycje Komisji dotyczące zasady wzajemnej zgodności, zazieleniania, pułapów ograniczających płatności oraz definicji aktywnego rolnika sprawią, że system będzie mniej przejrzysty dla społeczeństwa i będzie nakładał większe obciążenia na rolników i rządy. Jeżeli propozycja nie prowadzi do uproszczenia, musi zostać zmieniona - informuje w swoim wystąpieniu Wiceprzewodniczący COPA, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz.

- Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, iż Komisja pozytywnie zareagowała na prośbę Komitetów Copa-Cogeca, aby przekształcić zasadę wzajemnej zgodności w jedną grupę wymogów i standardów oraz wyeliminować dobrowolne zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC). Jednakże, zamiast uprościć zasadę wzajemnej zgodności, Komisja proponuje jej znaczące wzmocnienie. Ponadto, mimo iż cały czas Komisja podkreśla potrzebę uzasadnienia płatności bezpośrednich, nie wykorzystała tej możliwości, aby lepiej poinformować społeczeństwo o licznych zobowiązaniach rolników, które muszą oni realizować w ramach zasady wzajemnej zgodności, i które gwarantują że normy produkcji europejskiej są zdecydowanie wyższe niż normy stosowane przez większość konkurentów na świecie, w tym producentów towarów importowanych do UE - dodaje Szmulewicz.

Podobał się artykuł? Podziel się!