Produkcja mieszanek paszowych osiągnęła w zeszłym roku 150 mln t. Kluczowymi czynnikami, które wpłynęły na rynek paszowy były: wysokie ceny zbóż, które zachęcały farmerów raczej do ich sprzedaży niż zużycia na paszę i równocześnie zmuszało do zakupu innych pasz.

Producenci żywca spotkali się z dużym wzrostem kosztów pasz, co ich skłaniało do nabycia bardziej efektywnych pasz przemysłowych mieszanek paszowych. Do innych czynników należałoby zaliczyć wzrost kwot mlecznych, co skłoniło farmerów do większego zużycia mieszanek paszowych. 

Dodatkowo odbudowa stad w Europie Wschodniej np. w Polsce również prowadziła do wzrostu produkcji. W 2007 roku Francja, Niemcy i Hiszpania z produkcją odpowiednio 22,3 mln t (+3,3 proc.), 21,3 mln t (+5 proc.), 20,3 mln t (+5,6 proc.) pozostali największymi producentami mieszanek. Największy wzrost produkcji pasz odnotowano na Litwie do 520 tys. t (+46 proc. ), natomiast największy spadek w Irlandii o 9,5 proc. do 3,6 mln t. Rumunia i Bułgaria wyprodukowała około 3,5 mln t mieszanek paszowych. 

W 2007 roku odnotowano największy przyrost produkcji mieszanek dla trzody chlewnej tj. 3,6 proc. do około 52 mln ton, dotyczył on wszystkich krajów UE15. Spośród państw UE12 największy przyrost miał miejsce w Polsce (+23 proc.), w Czechach i Węgrzech (+11 proc.). 

Przyrost produkcji mieszanek dla drobiu był na poziomie 2,6 proc. do 47,8 mln t. Liderami w produkcji była Francja - 8,8 mln t, Wielka Brytania - 6,1 mln t oraz Niemcy - 5,3 mln t. W tym sektorze wystąpił też większy udział przemysłowych mieszanek paszowych wobec mieszanek własnych.

FEFAC ostrzega, że dobra koniunktura nie będzie trwała jeśli ceny mięsa będą w stagnacji. W br. ceny komponentów paszowych podobnie jak w 2007 roku pozostaną na wysokim poziomie. Producenci szczególnie trzody mogą na dłuższą metę nie wytrzymać 50 proc. wzrostu kosztów produkcji, które chcą przerzucić na konsumentów i jeśli się im to nie uda ograniczą produkcję w br. FEFAC prognozuje dla 2008 roku 1 proc. wzrost produkcji pasz dla bydła oraz 2 proc. dla drobiu, natomiast 1-2 proc. redukcję produkcji paszy dla trzody chlewnej.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FEFAC

Podobał się artykuł? Podziel się!