Rolnicy w dalszym ciągu w dużym stopniu polegają na subsydiach wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej.

Płatności z I i II Filara stanowiły w 2010 r. 42 proc. dochodów rolniczych (w 2008 r. - 39 proc,). W większości krajów dochody w przeliczeniu na
jednego pracownika zwiększyły się, natomiast w siedmiu - spadły. Największy wzrost dochodów zanotowano w Danii (56,6 proc.), Estonii (46,3 proc,), Holandii (39,0 proc.), Francji (34,4 proc.), Szwecji (28,4 proc.), Irlandii (27,5 proc.), Bułgarii (26,7 proc.), na Łotwie (24,8 proc.), w Belgii (24,7 proc.) i w Niemczech (22,4 proc.). Spadek dochodów w Grecji i Rumunii wyniósł 3,5 proc., a w Wielkiej Brytanii - 6,4 proc.

Wartość produkcji rolniczej w 2010 r., według cen uzyskiwanych przez rolników, zwiększyła się o 5,4 proc. Wartość produkcji roślinnej wzrosła o 5,9 proc., a zwierzęcej - o 2 proc. Ceny produktów roślinnych wzrosły o 10,3 proc., ale wielkość produkcji zmniejszyła się o 2,4 proc. W największym stopniu zwiększyły się ceny nasion roślin oleistych (o 29 proc.), zbóż (o 27 proc.) i ziemniaków (o 18,1 proc). Cena oliwy z oliwek spadła o 1,3 proc, a wielkość jej produkcji wzrosła o 16,4 proc.

Spadła produkcja buraków cukrowych (o 6,7 proc.), ziemniaków (o 7,6 proc.) i owoców (o 4,1 proc.). Zwiększyła się jedynie produkcja roślin strączkowych (o 27 proc.) i ryżu (o 1,9 proc.). W produkcji zwierzęcej ceny uzyskiwane przez producentów zwiększyły się o 1,9 proc., a wielkość produkcji - o 0,8 proc. Wielkość produkcji wzrosła w 16 spośród 27 krajów Unii, a szczególnie w Irlandii oraz republikach nadbałtyckich. W największym stopniu zwiększyły się ceny mleka (o 10,5 proc.). Zmniejszyły się jednak ceny jaj (o 7,1 proc,), świń (o 2,8 proc.), drobiu (o 1,3 proc.), bydła (o 0,4 proc.) oraz owiec i kóz (o 0,7 proc.).

Wzrosła wielkość produkcji wieprzowiny (o 2,1 proc.), natomiast zmniejszyła się produkcja wołowiny (o 0,4 proc.). Koszty produkcji w wielkościach realnych zwiększyły się o 0,8 proc.

Przede wszystkim wzrosły ceny energii i paliw (o 10,4 proc.), pasz (o 2,7 proc.) oraz utrzymania budynków (o 3,3 proc.). Kupowano mniej nawozów sztucznych (o 12,4 proc.) oraz środków ochrony roślin (o 6,2 proc.). W latach 2005-10 dochody na jedną osobę zatrudnioną w rolnictwie zwiększyły się średnio o 10,0 proc..

Podobał się artykuł? Podziel się!