"Zachęcając obywateli do redukowania, ponownego wykorzystywania i do recyklingu odpadów podkreślamy znaczenie trzech czynników - ale to ten pierwszy element jest najważniejszy. W ciągu najbliższych siedmiu dni Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (ETRO) będziemy kładli nacisk na ten właśnie fakt. Naszym celem jest zwiększanie wiedzy na temat sposobów zmiany nawyków w Europie oraz dyskusja na temat oszczędnego gospodarowania zasobami i gospodarki obiegowej" - czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

W projekcie, koordynowanym przez Stowarzyszenie Miast i Regionów na rzecz Recyklingu i Zrównoważonego Gospodarowania Odpadami (ACR+) i wspieranym w ramach programu UE LIFE+, uczestniczy obecnie 17 państw, w tym 3 państw spoza UE.

- Ponowne wykorzystywanie i recykling odpadów mają ogromny potencjał. Robimy duże postępy w dziedzinie postępowania z odpadami: ograniczamy składowanie a zwiększamy recykling. Inicjatywy skierowane do ogółu obywateli, takie jak Europejski Tydzień Redukcji Odpadów, pełnią ważną rolę w upowszechnieniu idei społeczeństwa wytwarzającego zerową ilość odpadów - powiedział Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

Jak informuje KE w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów, trwającego od 16 do 24 listopada, będzie się mówić na wiele nowych sposobów o redukcji odpadów, ponownym wykorzystywaniu produktów i recyklingu materiałów.

Celem jest opracowanie i wypróbowanie narzędzi służących komunikacji z urzędami, stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami, szkołami i indywidualnymi obywatelami. Punktem kulminacyjnym będą dni tematyczne poświęcone zapobieganiu powstawaniu odpadów - w tym roku nacisk położony zostanie na kwestie związane z ponownym wykorzystywaniem produktów. W tych dniach będą organizowane lokalne pchle targi, warsztaty naprawcze i imprezy polegające na wymianie produktów.

W okolicy 10 maja 2014 r. odbędzie się powiązany z ETRO Europejski Dzień Sprzątania. Hasło „Posprzątajmy Europę" ma zgromadzić ochotników gotowych zbierać odpady w swoich miejscowościach i na plażach. Celem tej inicjatywy jest nie tylko posprzątanie śmieci, lecz również rozpoczęcie dyskusji na temat odpadów i gospodarowania nimi.