We wstępnym raporcie z kontroli, Rosjanie wyrazili zaniepokojenie stanowiskiem Niemieckich Federalnych Służb Weterynaryjnych, w którym Niemcy odmawiają dostosowania swojego systemu bezpieczeństwa żywności do systemu Unii Celnej Rosja-Kazachstan-Białoruś.

Rosjanie przywołują jednak przepisy Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, które mówią o tym, że kraj importujący ma prawo ustanowić „właściwy poziom ochrony zdrowia ludzi i zwierząt”, a kraj eksportujący musi wykazać, że jego system bezpieczeństwa żywności jest równoważny z systemem kraju importującego.

W związku ze stanowiskiem Niemiec, rosyjskie służby rozważają konieczność wprowadzenia dodatkowych działań, gwarantujących bezpieczeństwo niemieckiej żywności wysyłanej do Rosji. Niemcy dostarczają na rynek rosyjski ok. 550 tys. ton produktów mięsnych rocznie.