Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki uczestniczył w spotkaniu Ministrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), Bułgarii i Rumunii, które odbywało się w dniach 9-11 maja 2008 r. w miejscowości Tulcea w Rumunii.

Przedmiotem obrad były tematy związane z przeglądem Wspólnej Polityki Rolnej „Health Check”: interwencja na rynku zbóż, zarządzanie ryzykiem. Dodatkowo omawiano dotychczasowy przebieg negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu i przyszłość WPR po 2013 r.
W większości spraw Kraje Grupy Wyszehradzkiej prezentowały zbliżone stanowiska. Zwracano szczególną uwagę na konieczność stworzenia wspólnotowego funduszu antykryzysowego finansowanego ze środków unijnych. Środki te byłyby uruchamiane w wypadku występowania klęsk klimatycznych: susze, powodzie, jak i epidemii chorób zwierzęcych. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej podkreślano potrzebę utrzymania tej polityki po 2013r. jako polityki wspólnotowej realizowanej na zasadach solidarności finansowej.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!