Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE powoli nabiera kształtów. Decyzje polityczne w jej sprawie mają zapadać w połowie przyszłego roku.

Samorząd rolniczy w imieniu polskich rolników przygotował specjalną petycję skierowaną do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Barroso dotyczącą ustalenia obiektywnych kryteriów w podziale środków prowadzących do wyrównania poziomu wsparcia i znaczącego uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej oraz wypracowania nowych, sprawiedliwych zasad funkcjonowania europejskiego rolnictwa w latach 2014-2020.

Szanowny Pan Jerzy Buzek
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Szanowny Pan Jose Barroso
Przewodniczący Komisji Europejskiej

Szanowny Panie Przewodniczący!

Polscy rolnicy z niepokojem obserwują tocząca się dyskusję na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013.
W imieniu polskich rolników i samorządowców składamy na Pana ręce protest przeciwko dalszemu utrzymywaniu nierównych warunków konkurencji.
Po latach ciężkiej pracy i wyrzeczeń w poprzednim systemie teraz znów musimy domagać się równych praw.
Domagamy się zdecydowanej i sprawiedliwej reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Żądamy odejścia od niesprawiedliwych, historycznych tytułów do płatności, które wprowadzając zakłócenia w warunkach konkurencyjności jednocześnie nas dyskryminują. Nie chcemy niczego innego niż równego traktowania. Nie może dłużej trwać podział na tych z „piętnastki" i tych „nowych". To jest wbrew podstawowym założeniom, które legły u podstaw tworzenia Wspólnej Europy.
Popieramy dążenia polskiego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego do wypracowania nowych, sprawiedliwych zasad funkcjonowania europejskiego rolnictwa. Ustalenia obiektywnych kryteriów w podziale środków prowadzących do wyrównania poziomów wsparcia i znaczącego uproszczenia WPR. Zdajemy bowiem sobie sprawę, że w dobie globalizacji
i silnego lobby przemysłowego rolnictwo spychane jest na dalszy plan. Od europejskich rolników wymaga się coraz więcej w dziedzinie dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska i ekologii, a tymczasem w toczących się rozmowach w ramach WTO chce się dopuścić do europejskiego rynku produkty rolne, które wytwarzane są bez tych wymogów. Tak być nie może.
Domagamy się rzeczywistej reformy zasad funkcjonowania europejskiego rolnictwa, aby stało się one konkurencyjne i zdolne do zabezpieczenia bezpieczeństwa żywnościowego europejskim konsumentom oraz zdolne do światowej konkurencji.